Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от сключен договор от разстояние)

* indicates required field

С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се октазвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга

 

 Продукти в поръчката: