Психофициология на заболяванията от гледнат точка на Комплементарната медицина