КВАНТОВО СЪЗНАНИЕ


Квантово Съзнание е практическа методика,  създадена на базата на дългогодишни изследвания върху  познати в нашия свят учения, методи и религии. Години работа и ежедневна практика  за много хора тя придоби образа на Образователен проект за трансперсонално израстване.

Методиката е изградена, като унифициран метод,  синтезиращ в себе си мъдростта, предавана през поколенията. Нейната основна  амбиция  е да даде нов тласък и развитие на новото човечество, което е изпаднало в  дълбоко безверие, скептицизъм, студенина и духовно разочарование. Хората губят посоката на тяхния житейски път, поради много причини, но една от основните е загубата на правилния език за предаване на мъдростта и познанието.

В исторически аспект, ако разгледаме развитието на човечеството, нашата е най-знаещата от всички епохи до сега, на която и се налага да осъзнае пълното си безсилие, незнание и безпомощност.
Методиката Квантово Съзнание е създадена, като едно вътрешно приключение, което да ви блазни и стимулира, да ви достави удоволствие и да бъде вашето предизвикателство и вдъхновение. Квантово Съзнание ще ви даде  удивителни факти за мозъка и неговите функции, с които ще направите първите си решителни стъпки към освобождението на ума си.

Главните задачи на Квантово Съзнание са :

1. Да ви представи ново понятие в развитието на мисълта и човешкия мозък: кохерентност на ума.

2. Да ви въведе в революционно нов метод, който позволява да извлечете за себе си максимална полза във всички области на живота.

3. Да ви даде по-голяма свобода на ума, като ви демонстрира, възможностите да контролирате процеса си на мислене и практически вашите творчески способности са неограничени.

4. Да ви подпомогне в получаването на практически опит, чрез който да подобри значително вашите интелектуални и философски умения, които са в основата на вашето духовно развитие.

5. Да ви накара да изпитате вълнението на откриватели и изследователи на един нов свят.

За постигането на тези цели методът е разделен на 7 нива, с които последователно да  проникнете  в дълбините на своето ново и осъзнато разбиране за света. А светът не е прост механизъм, а организъм,  простиращ се във времето и пространството на квантовия и физичен свят. Там,  нашите мисли и поведение оказват влияние не само върху нас, но и върху останалия свят. Затова нашите морални и етични ценности трябва да претърпят промени, осъзнавайки силата на въздействие на мисълта. Това от своя страна  води до промени към по-позитивни причинно следствени връзки в живота ни.

Всяко ниво е изградено от :
– Увод в архитектурата на природата.
– Основна тематика.
– Синтез.
– Техника.
– Практика.
– Приложение.
– Поглед и въведение в следващото ниво.
– Синтез и връзка с предходното ниво.

 СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕМИНАРА

 • Квантово Съзнание – Ниво I – Основен курс. Алфа /мозъчни вълни/.
  Съдържание:
 1. Фино енергийна анатомия – Нашият организъм е сложна енерго-информационна система, и е градивна част от нашата Вселена, в която всичко е взаимосвързано и взаимозависимо. Нашите основни градивни частици са атоми, съдържащи в себе си енергия, която на свой ред, притежава електромагнитна природа и пронизва целия организъм: клетки, органи, мускули, нервната система, мисловния процес.
  – Нервни центрове, енергийни сплетения (чакри).
  – Енергийни тела.
   
 1. Медитация – След дълги години изследвания Неврофизиологията и Невротеологията единодушно потвърдиха изключително бързите промени в човешкото здраве и психология при хора практикуващи медитация. Как работи тя? Можем да разгледаме нашия мозък като мускул. Тренирайки нашите мускули с времето те стават по-обемисти и издръжливи на натоварване. Същото е и със нашият мозък. Колкото повече го тренираме толкова повече той повишава своята устойчивост и сила да се справя с проблемите съпътстващи нашето ежедневие.
  – Устройство на мозъка.
  – Невропластичност.
  – Психофизиология.
 2. Квантови полета – Благодарение на теорията за относителността и квантовата механика, научихме от какво е направена вселената, как е възникнала и как продължава да се развива. През 2012 година се доказа съществуването на космическо енергийно поле. За да изпитате неговото съществуване е достатъчно да държите близо магнит до парче метал, и усещате притегателната сила помежду им. Енергийното поле има подобно на магнитното поле действие, но със постоянна стойност навсякъде. Не можем да го видим и докоснем, но то е навсякъде около нас и вътре в нас. Така полето дава маса на елементарните частици, които ни изграждат. При липса на това поле частиците нямаше да имат маса и няма да образуват атоми, което изключва нашето съществуване. При него съществуват две естествени състояния, включено и изключено. В тези две крайни позиции атомите не могат да съществуват. Неговата неутрална позиция е тази която дава възможност целия наш свят да съществува и развива познанието за мирозданието.
  – Унифицирано квантово поле – СЪЗНАНИЕ.
  – Връзка с полето.
 3. Вибрационна медицина – Биофизиката демонстрира как клетката в покой има положителен заряд, а във възбудено състояние отрицателен. Едното е знак плюс другото знак минус. Когато знака е плюс се освобождава високо фотонно излъчване (светлина). Всички сме срещали духовните водачи изобразявани по нашите религиозни храмове с големи сияещи ореоли над главите им олицетворяващи светлината, извираща от вътре. Казано на нов език, фотонното квантово излъчване, биополето с положителен заряд е свидетелство за високата духовност на това лице. Нашите тела синтезират и попиват постоянно енергия от космическото енергийно поле, и могат да го пренасят върху зони във и извън тялото като подновяват информационното поле изграждащо всяка човешка физическа структура.
  – Смесени честоти.
  – Психо-емоционален баланс.
  – Самолечение.