ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Иван Неделчев


Иван Неделчев е кондиционнен треньор повече от 8 години. Завършва Национална Спортна Академия специалност Кинезитерапия. Успоредно с това завършва специализирани курсове по масаж, мобилизация на горен и долен крайник, ароматотерапия и др.

Допълнителни квалификации: мануална тарапия, мекотъканна мобилизация, треньорски семинар  „Глобал“ (колективен спорт за хора с нарушено зрение), фитнес инструктор към НСА и общо образователен профил – учител по физическо възпитание.

Няколко думи от ИВАН: Мускулния дисбаланс и ограничения двигателен обем на ставите  в следствие на заседналия начин на живот води до промени, оказващи неблагоприятно влияние върху цялото тяло, както и всички негови органи и системи. Тялото не е създадено да поддържа статични позиции за дълъг период от време. Обичайно при хората най-често употребявана такава позиция е „седене“.

Тялото ни е създадено със разнообразни двигателни функции. Част от неговата качествена поддръжка е многопластова мобилизация като превенция за неговото усещане като качество на живот.

От изключителна важност е, да се движим колкото може повече и разнообразно. Под формата на някакъв спорт или упражнения изпълнявани редовно.

Възможността да се движим и усещаме тялото свободно е знак за добре поддържано здраве, добър тонус, и балансирани вътрешни процеси или с две думи идеална хомеостаза.


Мото в живота:
Вярвам, че движението е лечение. Затова всеки трябва да може да усеща тялото си, да го контролира и ползва пълноценно.