Първопричината на заболяванията от гледната точка на Комплементарната медицина