ПЪТ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ПОКОЙ


Dinamichna-meditacia-400x300Е създадена за изследователите  на човешкото съзнание в дълбочина. Чрез премахване на всички външни стимули, нарушаващи нашето естествено състояние на покой, създаваме нови условия, в които групата е поставяна в различни стимули на въображението чрез които ще изпита нови нива на сетивност.
Целта на тази програма е създаване на нови усещания в членовете от групата с производен ефект на освобождение от натрапчиви устой и привички наричани от нас излишък в човешката природа който прави хронични натрупвания и усложняване в човешкото възприятие създаващо вътрешни конфликти отразяващи се в неговото поведение.
Програмата цели освобождаване от ежедневния стрес и преосмисляне на човешкото поведение.
По-добра хигиена на човешкото мислене.
По-добра хигиена в човешките взаимоотношения.
По-добра хигиена на  сетивността и възприятията.
Задълбочено преразглеждане на причинно-следствените връзки в житейските ни събития.