РЕТРИТИ


krustova-goraОсновата цел на ретритите е да поставим желаещите в изолирана и защитена среда, за по-дълго време. По време на ретрита участниците могат пълноценно  да контактуват с други мотивирани в същата посока хора, както и да използват времето си за осмисляне и преработване на предоставената информация. Ретритът е ефективен основно поради своята комплексност по отношение на време за вас самите, среда, практики и подходи извън обичайния ви стил на живот.