СРЕД ПРИРОДАТА


duhovno-izrastvane-7Е част от нашата антистрес програма, която ви въвлича в уникалните измерения между двете полярности на вашата дуалистична природа. Изживяването на краен екстремизъм и потъването в дълбоките нива на вашето умствено спокойствие сред природата ще ви даде познание върху фундаментални принципи на вашия ум. Ще разгледате и изучите способността му на реактивност и креативност. Преминавайки през двете крайности рязко се изяснява центъра или балансираната гледна точка недокосната от двойствената природа на нашия когнитивен ум.
Целта на тази програма е да изгради сплотеност и добронамереност в екипната работа.
Програмата дава набор от техники полезни за:
По-добра устойчивост в стресови ситуации.
По-добра екипна работа.
По-добър волеви контрол върху личноста/самоконтрол/.
По-адекватна гледна точка.