Тийм билдинг


KAK-bg4


В нашите тийм билдинг програми използваме методика на вътрешно съзнателно израстване.

 1. Придобиване на познания за процесите
 2. Коучинг подход.
 3. Интерактивни занимания.
 4. Сбенаблюдение и себеосъзнаване.
 5. Ролеви игри.
 6. Практически задачи и анализи.

za-kogo-bg4


Тийм билдинг събитията, организирани и предлагани от нас са подходящи за корпорации, фирми и организации, чиито ръководство стреми към постигането на:

 • Открита и ползотворна комуникация.
 • Диагностика на проблеми.
 • Разрешаване на конфликти.
 • Преодоляване на напрежението в екипа.
 • Подобряване на ефективността и качеството на работа.
 • Осъзнаване на индивидуалната мотивация на служителите.
 • Повишаване на ентусиазма и сплотеността в екипа.
 • Изграждане на сътрудничество и разбирателство по пътя на постигане на общи цели.
 • Ограничаване на индивидуалния стрес и профилактика на бърнаут синдром.
 • Обучаване на екипа в техники за справяне с ежедневния стрес.
 • Разтоварване и хармонизиране на индивида.

kakvo-bg4


Всеки тийм билдинг има своите цели. В зависимост от търсения ефект върху екипа, ние изграждаме целенасочена програма, съставена от теоретична част и практики.

Участниците индивидуално позиционират себе си, като прилагат съответното осъзнаване в конкретиката,  чрез действие и взаимодействие, като реализират своя личен принос в заданията. Ефективността на нашите програми се гарантира от тясното взаимодействие с компанията възложител във формулирането на целите и оценяването на ефектите, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Умелото подбиране на методите, техниките и стратегиите, които се прилагат в програмния процес, дава възможност чрез нови достижения в различните сфери за човешко и личностно израстване да се положи основа за успехи от различно измерение. Поведенческа психология, трансперсонална когнитивна наука, телесно ориентирани практики, , персонален и екипен коучинг, НЛП и др. са само част от арсенала на нашия подход.

Установените потребности в конкретната програма,  може да се включат в екипа организиран за вас, психолози, спорни треньори, готвачи, танцьори и други специалисти, доказали нивото си на експертност своите  области.