ЧЕТВЪРТА ЧАКРА – ЖИВОТЪТ НА ПИ

CHAKRAS - allbig-verticalChakra04

Анахата– ненаранен или неударен е преводът на един от най-важните центрове на фино енергийните тела. Нейната недокоснатост и ненаранимост на високо ниво на разбиране се осъзнава, като недокоснат от емоция и чувства, за да имаме ясно виждане за нещата около нас, без окраската на психоемоционалните ни прищевки.

Нейният елемент е въздух. Символ на мекота и небесен простор. От тук започва нашето преобразяване от твърдите елементи, което ще ни преведе през тесните врати на духовната ни същност. Постигането на проницателно познание,  освобождава от зависимостите на Егото или Аз-а, слива всички познати ни форми и ги обединява в едно изначално съществуване на енергията, където аз съм ти и ти си аз. Падането на границите ни дава възможността да стъпим на духовния път, истински виждайки единството на нещата. Обединяването на мъжкото и женското, на земята и небето, съзнанието и тялото, постигаме  трудно достижимия баланс, с който проникваме в състраданието и всесвързаността. Така, всеки човек или предмет е вече част от нас –  това е нивото на социалната ни осъзнатост .
Спектърът на излъчване на четвърта чакра е зелено. Някои йога източници го описват, като цвят на дим. Символ на природата, растежа и възраждането. Олицетворява вегетация, изобилие, хармония и отмора. В някои страни има поверие, че да дадеш сутрин на някого нещо зелено, ще му донесе щастие. В различните етноси символиката е почти сходна: надежда, удоволствие, живот, доброта, любов и саможертва.

Тази чакра се локализира  над слънчевия сплит на нивото на сърцето.

Основната причина за нейната важност е способността на човека да изразява любов. Любовта има своите матрични модели. Моделите могат да бъдат към родителите, братска или приятелска любов,  романтична любов във взаимоотношенията между партньори, също така духовната любов. Най-висшата форма на духовната любов е безусловната любов към другите. В съвременния свят любовта ни е обвързана с множество очаквания: обичаме децата си, за да ни гледат на старини; обичаме партньора си, за да ни осигури безметежен в материален план живот; обичаме партньорката си, за да ни дари с потомство; обичаме родителите си, за да ни помагат. Всеки път, когато даряваме любов, ние товарим обекта на тази любов с очаквания. Когато тези очаквания не бъдат удовлетворени, или бъдат удовлетворени, но не по начина, по който ние сме очаквали, сме разочаровани.

За това, уроците на любовта са най-критичните за усвояване през времето, дадено ни да съществуваме на физическо ниво. Всички трудности в разпознаването и приемането на тези уроци, както и научаването на урока се проявяват, като аномалия във функцията в чакрата, кaто на свой ред се засягат органите, свързани с нея.
Четвърта чакра също е основен донор за видимата жизненост на личността.

Повечето болести, които са проява на дисонанс в чакрите, са съвкупност от погрешни данни върху стари паметови записи, създадени в ранните безсъзнателни периоди на човешкия ни живот. Повечето записи несъзнателно се въртят със същите стари послания в нас такива, създадени от нас или внесени от други хора, ненужни и празни от съдържание в нашия момент тук и сега. Променяме тези блокажи чрез осъзнаването им – осъзнаване на негативните съобщения, които изпращаме, като послание във вечността и в самите нас. Има методики, които прилагат така наречените вербални утвърждения, което е един вид препрограмиране. При повтаряне на положителни утвърждения отново и отново, започваме да разархивираме неадекватните съобщения,  като страх и вина и да залагаме на тяхно място съобщения за сигурност, самоувереност и собствена стойност.

Ендокринната връзка на четвърта чакра е тимус.

Останалите органи свързани с чакра 4 са сърцето, бронхите, белите дробове, гърдите и цялата сърдечно съдова система, както и кръвотворните функции на тялото. Болестните състояния, произлизащи от този център са много. Едно от масовите явления на неовладяна любов, или излишък от любов често проявявана от родители към деца, води до проява на задух в децата, до астматични пристъпи. Естествено, тук няма лошо намерение. Знаем, че астматичният пристъп изглежда, като задушаване. Именно тази проява на физическо ниво е част от презареждането на детето с родителска любов. Предизвиканата астматична проява олицетворява задушаване на независимостта на малкия човек, неговата индивидуалност, която има своя постановка в живота, различна от тази на родителя. Затова, обикновено наблюдаваме  коренна промяна в здравословното състояние на астматици с тяхното израстване. Увеличаването на способността им да обичат безусловно себе си и другите, разширението на тази чакра отворя енергийния поток и захранва липсващата за органите жизнена храна. И тъй като астмата може да бъде разглеждана, като следствие дисфункцията на тази чакра, поради свръх подхранването и с енергия отвън, процесът търпи обратно развитие с израстването, като пристъпите намаляват или напълно изчезват.
Сърдечно-съдовите заболявания от всякакво естество са проява на същия принцип: липса или излишък от енергия води до увреда на различни органни механизми. Естествено, вредни фактори, като цигари и алкохол са също значими, но не определящи за развитието на болестта. В материалния свят, се търсят корелати с  нивата на холестерола и други външните вредители, но  не си даваме сметка за вредите, които сами си нанасяме отвътре чрез блокажите в способността да изразяваме любов към себе си и света около нас. Тези блокажи често илюстрират нашата неадекватност в справянето ни с външни, или вътрешни дразнители.

Тимусната жлеза играе огромна роля в регулирането на имунните реакции. На съвременното човечество са известни широк спектър от автоимунни прояви(лупус, ревматоиден артрит,  множествена склероза, Хашимото – тиреоидит, някои типове на детския диабет. Без  да влизам в излишни спорове с ортодоксалната медицинска наука ще отбележа и СПИН). Тяхната социална значимост непрекъснато расте. От чисто физиологична гледна точка автоимунните заболявания изглеждат, като процеси, в които тялото само атакува себе си. Защо?

Ние сме отворена система и въз основа на имунитета си сме по-малко или повече податливи на заболявания. Хората, равновесни в себе си имат силен имунитет и отстраняват лесно болестния причинител от системата си или имат способността да минимизират ефекта му върху себе си до подобни на грип симптоми. Блокажите в този процес са резултат от неспособността ни да изразяваме любов към обкръжението ни, но най-вече – към нас самите. Упоритото отрицание на Аз-а и загубата на собствена стойност нанася огромна физиологична вреда, по-голяма отколкото можем да си представим. Множествените ни емоционални блокажи се изразяват първо на психоемоционално ниво, а в последствие, се „преглъщат“, но без да се преработват на физическо ниво по оста сърдечна чакра-тимус, където тялото ни започва само да атакува себе си.
 Блокажът в тази чакра предизвиква заболявания в абсолютно всички чакри надолу от нея. Блокирането и можем да си представим,  като запушено устие на речен водоизточник, който залива всичко по пътя си от огромния воден приток.
Практики за хармонизиране
Практикуващите медитация, използват  съсредоточаване върху зоната на чакрата ежедневно в рамките на минимум 5 минути. Цвета който се визуализира върху зоната на чакрата е зелен повече наподобяващ сребристо сияние.

За звукови вибрации Мантрата е ЯМ. Продължителното и отекващо повторение на гласната Е допринася за настройка на тази област. Употребата на външни вибрационни стимули за чакра 4 са настроени на 341. 3  Hz честота. Музикалния тон който се въздейства върху чакрата е Фа. При успешна практика усещането което изпитвате е на чисто духовно пространство изпълнено с любов и състрадание към всичко заобикалящо ви във видимия и невидим свят.
Постигането в този център е осъзнаване на изначалната ви същност която трябва да бъде изяснена пред вас с напредването в практиката и постигането на себе си.
Пожелавам ви Сбъдване.

Подготвил:  Свилен Калинов