ВЕРОЯТНОСТ СТОМАШНИ БАКТЕРИИ ДА БЪДАТ ВИНОВНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА РЕЛИГИИТЕ В НАШИЯ СВЯТ

By |2018-03-10T12:32:38+00:00декември 8th, 2016|новини|

Възникването на религиозните течения в човешките  цивилизации може би произхождат благодарение дейността на бактерии в нашата микрофлора, които „препрограмират“ мозъка  към възприятие на свръхестествени явления. До такъв извод достигнаха биолози от Московския държавен университет.