Ендоекология

Преподава умения за вътрешна хигиена на личността, която води до устойчиво върхово усещане на комфорт на физическо, ментално и духовно ниво.

Ендоекология включва:

Е ново разклонение на науката разработваща методи и средства за поддържане на вътрешната хигиена на организма, осигуряваща нормалната жизнена дейност на клетки, тъкани, органи и системи…

Ендоекологията не е предназначена да лекува заболявания, основното и занимание е профилактиката за недопускане на заболяването което е от изключителна важност в съвременните условия…

Светът е холограмно фрактално пространство проникващо всичко живо във видимия и невидимия свят. Тази взаимосвързаност определя поведението на химията, биологията и физиката в нашия организъм . . .

Невронните структури комуникират помежду си посредством електрични и химични сигнали. Тяхното разтоварване е от изключителна важност за възприятието и реакциите към реалността и психичното ни здраве . . .