Стълбове на обучението

Лидер това е човек изучил и опознал в дълбочина себе си. Живота е непрекъснато променящо се пространство в което единственото устойчиво средство и умение към тази промяна е учението. Изучавайки живота вие се овластявате със силата постоянно да разширявате вашите възможности.

Свилен Георгиев, основател на Квантово Съзнание & Израстване

Квантово Лидерство Ретрийт:

Ще откриете и научите как да култивирате своето лично и колективно благополучие като начин да бъдете по-свързани със себе си и другите в ..

Квантовото лидерство се отнася до начин на възприемане. Той представлява промяна в перспективата от отделеност към свързаност, в която лидерите

Ще откриете и научите как да култивирате своето лично и колективно благополучие като начин да бъдете по-свързани със себе си и другите в ..