Политика на поверителност


Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр, който се намира ТУК

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Ползвател, който има регистрация за онлайн магазина находящ се на адрес www.izrastvane.com, може да използва същите потребителско име и парола, без да е необходимо да прави нова регистрация.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от БУЛГАЙЯ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит – във връзка и с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит; за маркетингови и рекламни цели и анализи на БУЛГАЙЯ; участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от БУЛГАЙЯ, както и целите на обработката и използването им. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между БУЛГАЙЯ и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от БУЛГАЙЯ потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на БУЛГАЙЯ за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляря или от неовластено лице.