Образователен проект за трансперсонално израстване

КУРС – КВАНТОВО СЪЗНАНИЕ

Съзнанието е Енергия, която създава Живота.
Всички Химични и Биологични процеси в нашия свят са манифест на Квантовия Свят, който наричаме Духовен.
Навлизайки в нова епоха ние сме провокирани да преразгледаме своите Представи, Идеи, Разбирания, Приоритети и Концепции, с които боравим в нашия свят.