Право на отказ от договора


Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на БУЛГАЙЯ покупните документи за стоката, а именно копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, може да нaмерите ТУК

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите ТУК

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на БУЛГАЙЯ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на БУЛГАЙЯ за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на БУЛГАЙЯ, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.