Свилен Калинов


Темата за енергията е доста актуална напоследък и често чувам различни експерти да коментират по различни поводи, че енергията е част от нас. Тук ще закова твърдението – тя не само е част от нас – тя ни изгражда. И преди да сме навлезли по-дълбоко в света на необозримото ще вметна, че енергията, за която толкова се говори, е създател на света и цялото познато и непознато мироздание. Създател на всичко – от тъмната материя, през галактики и планетарни системи,  до клетките, изграждащи всички познати ви организми… и така до безкрай: от макрото, към микрото,  съществуващо пространство уплътнено от атомна матрица на творението.

Независимо от познатото ни културно наследство и от нашата етническа принадлежност, духовното търсене е съществено за нашето израстване. Съществува обаче една фундаментална част от това търсене,  която не е позната на повечето хора. Една част, забулена в тайнственост и страхопочитание. Именно тази част се повтаря в повечето етноси, методи за човешко съвършенство и религии, което всъщност не ги прави единодушни, а равноправно знаещи истината за нашия Творец или Създател. Потребността на хората да назовават нещата от обозримата и необозрима реалност, е давало във времето различни имена на Енергията, или Господ – нашият създател с различните Му, разнообразни, но еднозначни обръщения, най-познати от които : Светия дух, Прана, Аллах, Йесод, Ки, Чи, Барака, Уакан, Оренда, Мегбе и др. Енергийното единодушие се изразява с голямо разнообразие от еднозначност, звучаща по особен начин.

Именно този създател все по-често споменаваме в оплакванията си, как ни липсва или имаме излишък от енергия. Тези две полярности ни водят  до вътрешен психоемоционален дискомфорт, но за това ще говорим по-подробно в друга статия. Сега ще насочим нашето внимание върху  Енергията.   На скептиците предлагам да започнат, като си представят само идеята, а истината ще се подреди и избистри в главите им във времето.02

Всички познати и непознати на хората видове енергия:

Йонизационна енергия,

Кинетична енергия,

Потенциална енергия,

Слънчева енергия,

Атомна енергия,

Релативистична енергия,

Механична енергия,

Закон за запазване на механичната енергия и др. са матрични прояви на енергия. Нека сега приемем, че всичко е една едиствена енергия, която има безкрай форми. Енергия, чиято интелигентност надхвърля човешкото разбиране. Тя може да се разгледа като телевизионна честота, радио честота, слънчева светлина, лазерна светлина, ултра звук, инфра ред и така в период, докато се изкачваме постепенно по скалата на уплътнението на тази енергия. Или се спуснем в посока от високи, към ниски честоти и стигнем до човешката материя- нашето тяло, което измерваме с различни детектори за да изведем наяве именно информацията, която носи в момента за нас.

Към момента са налични обективни технологии, способни да отчетат енергията на различни нива до приемлив за всеки скептик образ.  Мислили ли сте как работи (ЯМР) ядрено магнитният резонанс? Детектори чрез определено магнитно напрежение улавят излъчените сигнали от нашето тяло. Как работи елекртоенцефалогрфът? Записва мозъчните ни честоти, с електроди, прикрепени към скалпа.

Всяко нещо, познато и непознато на човека и всяка една видима и невидима за нас форма, има своята честота на трептене.  В зависимост от количеството информация, се изгражда  формата. В зависимост от количеството информация, която съдържа, всяка форма има собствена, различна от другите честота. На практика, ние сами по себе си сме уплътнена материя. Но истината за тази плътна материя, твърде често е далеч от обичайната илюзия, която възприемат очите ни. На енергийно ниво по гореспоменатата скала, ние сме в по-голямата си част празно пространство, през което пространствената енергия с по-високи честоти на вибрация прониква и постоянно комуникира. Това е изключителна, интелигентна машина, носеща в себе си духа на тази енергия, която с уважение наричам „Съзнание”. Тоест, ние сме изплетени от холограмна матрица на мирозданието, в което има изключителен, невидим порядък. Този порядък е внедрил изначалното ръководство за това, как изглежда човек и всяка една клетка, с изключителна точност се трансформира в различен орган или система.

Ние сме само част от общия космически каталог за всичко създадено, всичко създаващо се и всичко, което предстои да се създаде. Именно тази енергия и постоянната и комуникация със и чрез нас подсказва, как да дадем тласък на бъдещето. В моменти, в който достигаме състояния на изключителен покой и равновесие, като медитацията и съня, ние успяваме да кореспондираме с нея, да  сме най-осъзнато свързани с нея,  защото тя ни изгражда.

Повечето гениални хора са съумели да черпят от този космически източник, като по този начин са успели да дадат най-доброто за всички нас. Ще дам пример с един от милиардите феномени –  Менделеев, който получава своята таблицата на сън. Самият той поставя един елемент, неизучаван в училищата който е нарекъл „ефир“ или „Нютоний“, като първи елемент от нулевата група. Този елемент за него е „божетсвената частица“, която изгражда мирозданието. Защото е знаел, че всичко произлиза от невидими частици, който изграждат  фундамента на цялата структура във видимия и невидимия спектър.

Именно този конструктивен материал, съдържащ в себе си информацията за всичко създадено в нашия свят, това мистично излъчване е предизвикало хората, осъзнали съществуването на тази интелигентна енергия,  да я назоват с име, защото са я чувствали като живо и свръхразумно същество. Това същество знае и може да създава и разрушава светове, с единствената идея да ги създаде още по-съвършени и по-добри, защото изучава всички страни на съвършенството.

Енергията е творецът който прониква във всичко и изгражда всичко по свой образ и подобие. Всички химични елементи и физични сили са просто съдържание в неговата необятна същност.  За това домът, в който живеем, колата която караме, храната която ядем и всяка съставка, която ни изгражда, е част от мъдростта на твореца.

E=mc2

или енергията е равна на масата по скоростта на квадрат. Тази формула може да се възприема, като простичко доказателство, че енергията и материята са двойствен израз на една и съща универсална субстанция. Манифестът на тази универсална субстанция „Съзнание“, е енергия или вибрация, от която всички ние сме изградени. Нашите мисли, чувства, интуиции, хипотези и информация, са също част от тази материя и когато ги използваме, ние рефлектираме върху, или казано с други думи се включваме в „амбицията“ за себеосъвършенстване на тази енергия, като променяме потенциала от безгранични възможности, чрез обмен и преизчисления на наличната информация. По този начин изразяваме себе си, като създатели на нова още по-съвършена и интелигентна субстанция. Този важен процес наричаме еволюция.

Думите „по свой образ и подобие“, както и изразът  „каквото горе, това и долу“, са достатъчно изчерпателни за разбирането какво сме ние  –  ЕНЕРГИЯ.

 

В обобщение:

  • Всяко нещо, познато и непознато на човека и всяка една видима и невидима за нас форма, има своята честота на трептене.  В зависимост от количеството информация, се изгражда  формата.
  • Ние сме само част от общия космически каталог за всичко създадено, всичко създаващо се и всичко, което предстои да се създаде.
  • В моменти, в който достигаме състояния на изключителен покой и равновесие, ние успяваме да кореспондираме с Божествената, съзидателна енергия.
  • Енергията и материята са двойствен израз на една и съща универсална субстанция. Манифестът на тази универсална субстанция – „Съзнание“ – е енергия или вибрация, от която всички ние сме изградени.
  • Взаимодействайки с Енергията, ние я променяме и усъвършенстваме. Това е важен процес, който наричаме еволюция.

 

Източник: http://www.topexperta.com/p_183_Vsichko_e_energiaEmc2.html