от Свилен Калинов


Енергийните трансформатори, или  така нашумелите напоследък чакри,  стават все по-популярни и все по-магически присъстват  в ежедневието ни. Все по-модерно става да се говори за чакри и различните експерти, обути в чисто  новите си гуру обувки започнаха да налагат  един духовно неясен образ на нещо толкова простичко и познато. Пощурели поклонници, връщащи се от източните страни с нови имена и просветлени чела изсипаха купчина индийски приказки,  коя от коя по-смислени в дълбок духовен план,  но и коя от коя по-безсмислени за обикновения човек  и неговата практична гледна точка, заклещена в тясна квартира,  18 квадрата, както се пееше в една позната песен…

            Какво представляват чакрите?

            Каква е тяхната функция и философия ?

Нашето тяло има енергийни центрове – честотни врати, портали или трансформатори. Тези трансформатори се наричат чакри. Те са разположени по продължение на гръбначния ни  стълб. Условно можем да приемем, че се намират върху гръбначния стълб, но за да бъдем по-точни, те се разполагат над него. Тяхното местонахождение съответства на разположението на нашите жлези с вътрешна секреция. Което както вече сте се досетили ги прави взаимосвързани на субатомно ниво. Чакрите са  седем на брой. В различни източници може да  срещнете различен брой, в зависимост от идеята, която се опитват да ви предадат  авторите: седем физични и пет нефизични; седем физични и три висши; фокусираните върху енергийно лечение автори са склонни да приемат за чакра всеки нервен сплит; в акупунктурата всяка акупунктурна точка се приема за чакра.

В древните източници се описва  подреждането на чакрите по един централен  канал  наречен „Сушумна“,  върху който са разположени седемте чакри, които се въртят постоянно – от основата до короната,  като по този начин създават полето  на аурата. Въртенето им е предизвикано от преплитането на два основни енергийни потока – единият от горе, а другият отдолу. Когато тези потоци преминават между чакрите предизвикват въртенето на принципа на зъбчатите колела. Заедно тези чакри, функциониращи в синхрон една със друга, създават пълната формула за цялостност, или модел на трансформация.2

Както вече споменахме, местонахождението на чакрите съответства на разположението на нашите жлези с вътрешна секреция.Тяхната функция  е да превеждат входящата енергия от заобикалящата ни среда от високи към по-ниски, човешки честоти, за да може тази енергия да бъде усвоена от телата ни. Потокът, съответстващ на честотата на дадена чакра преминава през нея, тя трансформира енергията и я вплита в нашата ендокринна жлеза, която изпраща получения сигнал към вътрешните органи, за които отговаря, освен чрез отдавна откритите в медицината хормони и медиатори, чрез енергийните канали, наричани в различните култури с различни имена( „нади” е най-популярното).  В древните източници са описани над 75 000 нади, които изграждат огромна електро пренасяща мрежа в тялото ни. Китайската медицина разглежда 12 меридиана, които транспортират  тази енергия към органите. Много често заболяванията, проявяващи се в органите и системите, се получават от блокажи по каналите и затормозяването на циркулацията на енергия. Иглоубождането  е начин на отприщване на тази енергия. Сребърната  игла с тъп връх се явява директен трансформатор, който действа локално върху канала, посредством акупунктурна точка.

Чакра и жлеза, намиращи се в една линия имат сходна честота  помежду си, както и с органите, за който отговарят.

Твърдата природа на физическата материя е просто илюзия на сетивата. Материята е субстанция, съставена от частици, които сами по себе си представляват пиксели от застинала светлина. Установяването на дуалистичното поведение на атома, който се държи, като частица, когато е наблюдаван или вълна, когато не е наблюдаван, отново илюстрира наличието на нови,  неподозирани и невидими в конвенционален смисъл качества на физическата структура. Физическото ни тяло непрекъснато контактува с обкръжението си на много, различни нива.

Чрез фино енергийната анатомия на тялото ние непрекъснато контактуваме с обкръжаващата ни среда на неосъзнато ниво.

3Това е  система, през която преминават всички процеси на трансформиране на тази постоянна комуникация от по-високи към по-ниски честоти, за да бъдат усвоени те от нашето тяло и транспортирани по енергийните ни канали. Фино енергийната анатомия на тялото най- общо се изгражда от фини тела и чакри.

Тялото ни е далеч от ортодоксалното разбиране за затворена система с часовников механизъм, подредена в една равнина – от органи до клетъчни структури. Освен материалните прояви на енергията, под формата на органи и системи в нашето физическо тяло, съществуват  структури,  наложени една върху друга в едно и също пространство, обкръжаващо физическото тяло. Тези структури са по-висши енергийни системи, наричанифини тела. Тяхното изграждане се състои от материя с различна честотна характеристика от тази на физическото ни тяло. Тази разлика е само в честотните характеристики и няма отношение към енергията, като същност(т.е това е една и съща енергия, но с различна честота). Ако материята е застинала светлина под формата на пиксели, изграждащи нашите органи и системи, то висшите енергийни системи са излъчвател  на въпросната материална структура. В нашето ежедневие  най-често срещаното събитие с подобни характеристики  е телевизионното  предаване, което е същият израз на честотна енергия, която рисува картината на екрана. По сходен на този механизъм  действа енергията през нашето тяло, като различните честоти съществуват едновременно, без да си взаимодействат деструктивно и по този начин рисуват картината на тялото ни – такава, каквато бива възприемана от сетивата ни.

Тялото ни е изградено от 7 фино енергийни полета, които представляват нашите енергийни обвивки. Те се вплитат  една в друга, постоянно взаимодействат и поддържат на субатомно ниво нашите органи и системи.

След като уточнихме тази холографска енергетична матрица, изразяваща тялото ни, нека поговорим за етера. Нашето енергийно тяло (ЕТЕР) или  нашето етерно тяло, е нематериалният носител на информацията, изграждаща нашето физическо тяло. То  е строителният  чертеж на нашето тяло.

Етерното тяло носи в себе си пространствената информация за структурата на тялото, като цяло. Каталожният номер на нашето етерно тяло съдържа подробно ръководство за клетъчния растеж, ембрионалното формиране, както и за узряване, развитие и възстановяване на възрастния организъм. Енергетичната структура работи в хармония с клетъчните генетични механизми,  които са обект на молекулярната биология от години.

Връзката между физическо и етерно тяло е толкова силна, че съществуването им едно без друго е невъзможно. Ако етерното поле бива изкривено под някакво външно въздействие, то неимоверно не след  дълго това се изразява в соматично изменение – болест.  Много болести започват в този ред. Отново в този ред може да се повлияе възникналото заболяване – чрез изправяне на енергийната матрица може да бъде постигнато физическо оздравяване. Външното въздействие повлиява нашето вътрешно състояние.4

 

Пробуждането на чакрите  е нашият еднопосочен билет към себеосъзнаването. Подобен модел на преподадена мъдрост можете да намерите в повечето древни методи, но всички използват различна символика,  като стремежът е да бъде достатъчно близка до човешкото разбиране, но и достатъчно мистична за да не бъде разбулена от всеки. Това ще се опитам да предам на теб, уважаемия читател, под формата на по-смислено подредена и опростена информация, до която съм достигал във времето на прозрение,  чрез медитация и духовно търсене.

 

Пробуждането на чакрите е първата стъпка в разбирането на нашето взаимодействие с обкръжаващата ни среда. Нашето приемане,  или неприемане на тези процеси не би могло да повлияе тяхното съществуване – приемането и разбирането на тези процеси отваря вратата на нашето духовно пробуждане, след което света около нас никога вече няма да бъде същия…

 

В ОБОБЩЕНИЕ:

 

  1. Нашето тяло има енергийни центрове – честотни врати, портали или трансформатори, които са разположени по продължение на гръбначния ни  стълб. Тези трансформатори се наричат чакри. Те са  седем на брой
  2. Местонахождението на чакрите съответства на разположението на нашите жлези с вътрешна секреция.
  3. Чрез фино енергийната анатомия на тялото ние непрекъснато контактуваме с обкръжаващата ни среда на неосъзнато ниво.
  4. Нашето тяло е изградено от 7 фино енергийни полета, които представляват нашите енергийни обвивки.
  5. Нашето енергийно тяло (ЕТЕР) или  нашето етерно тяло, е нематериалният носител на информацията, изграждаща нашето физическо тяло. То  е строителният  чертеж на нашето тяло.
  6. Пробуждането на чакрите  е нашият еднопосочен билет към себеосъзнаването.

Свилен Калинов

 

Източник : http://www.topexperta.com/p_205_Fino_energiina_anatomia_Chakri_Fini_tela.html