Какво представлява «ВедаПулс»?

ВедаПулс е апаратно – програмен комплекс (АПК) за пулсова диагностика, предназначена за специалисти по традиционната медицина.

Технологията ВедаПулс позволява да се:

– направи оценка на функционалното състояние на пациента;

– осъществи дистанционен мониторинг на измененията на състоянието на пациента по интернет;

– създаде индивидуална програма за рехабилитация;

ВедаПулс: Древните знания са достъпни за всеки.

ВедаПулс обединява знанията на традиционната медицина и постиженията на съвременната медицинска наука. Основавайки се на интегралния подход, ВедаПулс предлага както инструмент за анализ на функционалното състояние, така и цял арсенал от средства, предназначени за рехабилитация.

АЮРВЕДА

ВедаПулс анализира природната конституция на човека и идентифицира нарушения баланс във неговите системи, подсистеми и вътрешни органи.
Създава експертна препоръка за: диета, фитотерапия, ароматерапия и начина на живот като цяло.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

ВедаПулс ще проведе анализ посредством пулса  на органите, и ще оцени биоенергетиката в Биологично Активните Точки (акупунктурните точки).
Ще създаде подробна рефлексотерапевтична рецепта, снабдена с онагледена карта на БАТ.

МОНИТОРИНГ

ВедаПулс ще позволи самостоятелно да проследявате своето състояние, и да водите дневник на здравето си.
Изпратените резултати към нас ще позволят мониторинг и допълнителни препоръки, за провеждане на сеанси, автогенен тренинг и други практики за подновяване саморегулацията на организма.

ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

ВедаПулс прави първоначалния анализ на организма. Извършва  експресна диагностика на функционалното състояние, и дава препоръки за рехабилитация. След завършения анализ, клиента се пренасочва към специалисти в нашия център за провеждане на комплекс Възстановителна рецепта за УМ, ДУХ, ТЯЛО.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ВедаПулс ще оцени функционалното състояние на клиента и ще изготви препоръчителен комплекс хранителни добавки БАД.
Отчитайки индивидуалното му състояние и налични заболявания.

МЕДИТАЦИЯ

ВедаПулс провежда експресна функционална диагностика, и дава точна оценка за нивото на стрес, в ендокринна и нервна система. Анализа дава препоръки относно възможни подходи, посредством автосугестия или медитация.
ВедаПулс ще контролира процеса на възстановяване посредством мониторинг.

ТЕРАПЕВТ

ВедаПулс ще извърши анализ: на пулса, органите и биоенергетиката на тялото.
Ще изготви подробна рецепта за масаж, биоенерготерапия или терапефтика на рефлекторните зони на стъпала, ръце, тяло.

ЙОГА

ВедаПулс ще проведе анализ на функционалното състояние преди и след  занятия, което ще помогне на специалиста да оцени ефективността на процеса.
Така детайлно ще се изготви йога програма с оглед индивидуалното състояние и евентуални заболявания.

Как работи ВедаПулс?